Vetlanda
Bäckseda förskola
Huvudmeny
Vårt fina rum för vattenlek

Bäckseda förskola

Bäckseda förskola ligger nära Emån, inte långt från Bäckseda skola. Vi har fem avdelningar och kan ta emot upp till 100 barn om vi räknar med både förskola och dagbarnvårdare. Vi har både åldersindelade och åldersblandade avdelningar.

Förskolan kännetecknas av en hälsofrämjande natur- och miljöprofilering. Vi använder oss av ett utforskande arbetssätt där leken har stort utrymme liksom utomhuspedagogik. Allas lika värde och en positiv framtidstro präglar verksamheten, där alla ska känna sig trygga och uppleva delaktighet och inflytande. Vi samverkar med områdets pedagogiska omsorg (familjedaghem). 

Här finns vi

Inloggning i Vklass

Inloggning Vklass

Barnomsorg i Vetlanda

Barnomsorg i Vetlanda

Försäkring

Försäkring

Lovdagar och läsårstider

Lov och läsårstider

Synpunker och klagomål

Synpunker och klagomål

Synpunkter och klagomål

Bäckseda förskola
Ryningsvägen 1B
574 39 Vetlanda
Telefon: 0383-965 85

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00