Vetlanda
Bäckaby förskola
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Vad gör vår specialpedagog?

Enkelt uttryckt utvecklar en specialpedagog den dagliga miljön som
barnet vistas i. Det kan gälla den rent fysiska miljön inne och
ute, men också till exempel arbetssätt hos personalen så att barnet ska få det så bra som möjligt i förskolan.

Ibland kommer specialpedagogen med tips på hur personalen kan jobba annorlunda för att det ska bli bättre för gruppen.

Specialpedagogen besöker oss regelbundet och är då med i vår dagliga verksamhet. Dels för att lära känna barnen och dels för att se hur verksamheten fungerar. Ibland kommer specialpedagogen med tips på hur personalen kan jobba annorlunda för att det ska bli bättre för gruppen. Specialpedagogen kan även föreslå material som kan köpas in för att hjälpa barnen eller oss i vårt arbete som pedagoger.

Särskilt stöd

Om ett barn behöver särskilt stöd kan specialpedagogen vara ett stöd för såväl barn, vårdnadshavare som personal i hur man bäst ska kunna hjälpa barnet. Inga insatser görs utan vårdnadshavarens godkännande.

Det finns speciella riktlinjer för hur vi jobbar med barn- och elevhälsa. Du kan läsa mer om hur vi jobbar med barn- och elevhälsa på Vetlanda kommuns webbplats.länk till annan webbplats

Kontakt

Carita Fornander

Specialpedagog
Förskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 076-133 15 79.
carita.fornander@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-12-05

Navigera vidare

Synpunkter och klagomål

Bäckaby förskola
Bäckaby 37
570 10 Korsberga
Telefon: 0383-970 81

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00