Vetlanda
Bäckseda skola
Huvudmeny
Lyssna

Tangentdansen

Vi använder oss av ett arbetssätt när vi jobbar med Att Skriva sig till Läsning. Det är Tangentdansenlänk till annan webbplats av Christer Friman. Vi följer aktiviteterna som finns för varje bokstav i Tangentdansens bokstavsschema. Här jobbar vi enbart med fonomixenslänk till annan webbplats bokstäver och ljud för förskoleklassen som är s, o, l, a, r och m. Vi har nu utökat med e, n, i och v också.

I Tangentdansen jobbar vi i stationer, där eleverna får möta bokstaven på olika sätt. Huvudstationen är Att Skriva sig till Läsning, eller ASL som vi säger. Då använder eleverna ipads med hörlurar och tangentbord. Vi använder oss av en ordbehandlingsapp som heter Skolstil 2, där det finns talsyntes som säger ljudet på den tangentbokstav som eleven skriver. Den läser upp enskilda ord, men också hela meningar, vilket gör att eleverna hela tiden hör vad de skriver. De jobbar tillsammans i par, vilket gynnar samarbetsförmågan och framförallt språkutvecklingen. Andra stationer vi har är Matematik, Fonomix/Bornholmsmodellen och Bygg och lärande lek.

Relaterade länkar

Kontakt

Lillmarie Karlsson

Lillmarie Karlsson

Förskollärare
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-965 11
Lill-Marie.Karlsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-08-16

Synpunkter och klagomål

Bäckseda skola
Ekvägen 6
574 39 Vetlanda
Telefon: 0383-965 15

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00