Vetlanda
Holsby förskola
Huvudmeny
Lyssna

Så jobbar vi med kvalitet!

Genom att utvärdera får vi kunskap om hur vi kan utveckla förskolan så att varje barn får de bästa förutsättningarna för utveckling och lärande.

Enligt förskolans läroplan ska förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas.

– Det handlar ytterst om att förbättra arbetsprocesser och att kunna bedöma om arbetet sker i enlighet med målen, säger Ingela Nyberg, verksamhetsvhef förskola. Genom att analysera resultaten får vi fram vilka områden vi behöver utveckla.

I vårt systematiska kvalitetsarbete har vi en klar och tydlig struktur mellan de olika nivåerna i kommunen. Arbetet fokuserar på en uppföljning av de nationella målen i läroplanerna och vilka åtgärder som behövs för att öka måluppfyllelsen. Vi utgår också från kommunfullmäktiges och barn- och utbildningsnämndens mål. Samtliga nivåer i barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att följa och utveckla arbetet på sin nivå.

Barnperspektiv i allt

All form av utvärdering ska ha ett tydligt barnperspektiv. Barn och föräldrar ska vara delaktiga i utvärdering och deras röster ska lyftas fram. Vi använder oss därför av en föräldraenkät och klassens kvalitetsrapport .

Vetlanda kommuns hemsida berättar vi merlänk till annan webbplats och där har vi samlat våra olika resultat och rapporter. Läs gärna mer där!

Relaterade länkar

Kontakt

Ingela Nyberg

Ingela Nyberg

Verksamhetschef förskola
BU Chef/Adm pers, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-972 51, 070-609 72 51
Ingela.Nyberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2016-10-24

Synpunkter och klagomål

Holsby förskola
Kunskapens väg 8
570 15 Holsbybrunn
Telefon: 072-237 46 94

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats
Telefon växel: 0383-971 00