En webbplats för familjedaghem, förskolor, skolor och fritidshem i Vetlanda kommun.

Barnomsorg & skola i Vetlanda kommun

I Vetlanda kommun finns det goda utbildningsmöjligheter ända upp till högskolenivå. Vi har höga ambitioner när det gäller utbildning. Vi inser att det är viktigt för att förutsättningarna inför framtiden ska bli så bra som möjligt. Det gäller både för individen och för samhället.

Vetlanda kommun består till stor del av landsbygd. Förskolor, familjedaghem och grundskolor upp till årskurs 6 finns utspridda i alla delar. Det finns två skolor för årskurs 7-9 i Vetlanda tätort och en i Landsbro. Kommunens gymnasieskola och Vetlanda Lärcentrum (vuxenutbildning) ligger i Vetlanda tätort.

För att söka barnomsorg (inklusive fritidshemsplats) är du välkommen att använda våra e-tjänster.

Till Vetlanda kommuns startsida
Vetlanda kommun
Barn- och utbildningskansliet
574 80 Vetlanda
Telefon: 0383-972 85
Fax: 0383-970 11
utbildning@vetlanda.se

Verksamheten drivs av
Vetlanda kommunlänk till annan webbplats.
Telefon växel: 0383-971 00